Zaliczenia poprawkowe z przedmiotów prowadzonych przez mgr inż. arch. Magdę Matuszewską odbędą się we wtorek, 13.02.2018 r. o godz. 16:00 oraz w czwartek, 15.02.2018 o godz. 9:00.