Wyniki z egzaminu pisemnego inżynierskiego z dnia 01.02.2018 r.

UWAGA
Studentom, którzy otrzymali na egzaminie pisemnym dwie oceny niedostateczne będą zadane podczas obrony co najmniej dwa dodatkowe pytania. W przypadku trzech ocen niedostatecznych będą zadane co najmniej cztery pytania dodatkowe.