Godziny przyjmowania studentów przez Dziekana:
Poniedziałek 11:00 – 13:00

Godziny przyjmowania pracowników przez Dziekana:
Środa 9:30 – 11:00