Zmiana terminu!!!

Wykładowca: dr inż. arch. Grażyna Kodym-Kozaczko
Egzamin z HAPP (II termin), semestr 3 odbędzie się  (zmiana terminu na prośbę studentów) 21. 02. 2018 (środa), w sali wykładowej C, w godzinach 11.00-14.00. Szczegółowy podział na grupy zostanie podany w terminie późniejszym.

Osoby nieobecne w pierwszym terminie proszone są  o przyniesienie na egzamin usprawiedliwień.

Konsultacje dr inż. Grażyny Kodym-Kozaczko, pokój 509:
Wtorek 20.02.2018 – godz. 12:00 – 13:30
Piątek 23.02.2018 – godz. 12:00 – 13:30