Uprzejmie informujemy, że uzupełnione karty tematyczne – wzór – potwierdzone podpisem promotora, należy obowiązkowo złożyć w sekretariacie Instytutu (pok.612, bud.A) do dnia 15.03.2018 r.

Sekretariat jest dla Państwa czynny
od poniedziałku do czwartku w godz. 10:00-13:00