Zgodnie z decyzją Pani dr hab. inż. arch. prof. PP Ewy Pruszewicz-Sipińskiej – Dziekana naszego Wydziału, Studenci, którzy w ubiegłym roku akademickim nie uzyskali zaliczenia z przedmiotu Konstrukcje budowlane 1 (sem.3) i warunkowo zostali wpisani na następny semestr egzamin z w/w przedmiotu będą zdawać wg nowego programu. Dla tej grupy studentów egzamin ten będzie egzaminem ustnym i odbędzie się we wtorek 23 stycznia br o godz. 16.00 sala C.