Termin zapisów na lektorat dla studentów 1 roku 1 stopnia oraz tych studentów, którzy powtarzają przedmiot z język obcy 11.12.2017-28.01.2018

ZAPISY na lektorat