Drodzy Studenci,

Z satysfakcją  informujemy Państwa, że Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej uzyskał kategorię A przyznawaną najlepszym jednostkom naukowym, zgodnie z aktualną oceną parametryczną  przeprowadzoną przez KEJN (Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych)  w 2017 r., a opublikowaną w dniu  16-go października 2017.

O tak wysokiej ocenie zadecydował dorobek naukowy, projektowy i artystyczny wszystkich pracowników WAPP.

Kategorię A otrzymały tylko cztery wydziały architektury na uczelniach technicznych (politechnikach).

W trakcie kompleksowej oceny parametrycznej oceniano: osiągnięcia naukowe i projektowe Wydziału, rozwój kadry w tym uzyskane stopnie naukowe, potencjał badawczy Wydziału oraz praktyczne efekty działalności naukowej i projektowej oraz pozostałą działalność wdrożeniową i artystyczną.

Szczegóły znajdą Państwo na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2017_10/ca19d390d520ad9a37d6f2ba7c8499e4.pdf

http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/wyniki-kompleksowej-oceny-jakosci-dzialalnosci-naukowej-lub-badawczo-rozwojowej-jednostek-naukowych-2017.html