Zajęcia oraz konsultacje z dr inż. arch. Marzeną Banach
w dn. 10-26.10.br nie odbędą się.