Uprzejmie informujemy, że uzupełnione karty tematycznewzór – potwierdzone podpisem promotora, należy obowiązkowo złożyć w sekretariacie Instytutu (pok.612, bud.A) do dnia 27.10.2017 r.

Sekretariat jest czynny od poniedziałku do czwartku w godz. 10:00 – 13:00.

A niezbędny do uzupełnienia druk można pobrać:
http://architektura.put.poznan.pl/n/strefa-studenta/dyplomanci/dokumenty-dla-dyplomantow/