Niniejszym informuje, że egzamin poprawkowy z konstrukcji odbędzie się w dniu 26 września 2017 o godz. 10:00 w sali A budynku C Wydziału Architektury PP.
Do egzaminu dopuszczeni są studenci posiadający  zaliczenie ćwiczeń i projektu z konstrukcji z sem. IV.

dr inż. Jacek Nabzdyk