Zadanie konkursowe polegało na zaprojektowaniu kościoła w Preikestolen w Norwegii. To wyjątkowe miejsce i jedna z turystycznych atrakcji tego kraju. Płaski klif ma 604 metry i jest nadwieszony nad fiordem.

Najbardziej radykalne rozwiązanie architektoniczne zaproponował Dominik Paździor –student Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej. Zrezygnował z projektowania bryły, a pochylił się nad podkreśleniem przestrzeni. Potraktował cały klif, styk ziemi z niebem i roztaczający się z niego widok, jako sferę sacrum. Autor wyróżnionej koncepcji tak uzasadnia swoją decyzję:

 “Każda ingerencja formą w zastany krajobraz wywoływała dysonans. Nowa kubatura przywłaszczałaby sobie przestrzeń, tworzyła ramy i odgradzała od otoczenia. Zdecydowałem się więc, żeby z pokorą i szacunkiem dla miejsca zaproponować inne rozwiązanie. Zaprojektowałem minimalistyczną konstrukcję, która wykorzystując potencjał miejsca, wzmocni siłę jego przekazu oraz wzbogaci je o dodatkowe wartości i symbole przy minimalnej ingerencji w piękno otaczającej przestrzeni.”

Dominik Paździor zaprojektował bardziej ceremonię – doświadczenie niż tradycyjnie rozumianą świątynię. Architektura, którą zaproponował, rozciąga się w czasoprzestrzeni, jest sekwencyjna. W projektowaniu wyszedł od światła – to ono podkreśla i dopełnia krajobraz. Operowanie światłem to jeden z podstawowych, a zarazem spektakularnych środków wyrazu stosowanych w architekturze. W tym wypadku światło stało się motywem przewodnim.

http://www.bryla.pl/bryla/7,85298,22201620,kosciol-na-norweskim-klifie-polskie-projekty-wyroznione-w-konkursie.html#Czolka3Img