Wyniki z kolokwium zaliczeniowego (Termin I) z Architektury Energooszczędnej III rok.

Architektura Energooszczędna III rok
KOLOKWIUM – TERMIN II
w poniedziałek dnia 25.09.2017 (sesja poprawkowa) o godz. 9:30 sala C (możliwa forma ustana – zależy od liczby osób).