Wydanie tematów projektów w ramach “Terenowych zajęć urbanistycznych”, odbywających się w Zakładzie Urbanistyki,
pod kierunkiem dra inż. arch. Rafała Graczyka, odbędzie się dnia 23.05.2017 (wtorek) w godzinach od 9.00 do 12.00.
Obecność grup obowiązkowa, ponieważ wiąże się z podpisaniem dokumentów przez poszczególne grupy ćwiczeniowe.