Uprzejmie informujemy, że zgodnie z § 8 ust. 8 Regulaminu studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia Politechniki Poznańskiej (Uchwała Senatu Akademickiego Politechniki Poznańskiej Nr 142/2012-2016 z dnia 25 marca 2015 r.) z uwagi na Uczelniany Dzień Sportu Prorektor ds. kształcenia dr hab. Jacek Goc, prof. nadzw. ustanawia w Politechnice Poznańskiej godziny rektorskie dla zajęć zaplanowanych w dniu 25 maja 2017 r. od 8:00 do 15:00.