Egzamin dla studentów 3 roku z Teorii ruralistyki odbędzie się w dniu 19.06.2017 w godz. 9:00 – 10:30 w salach A, B i C w bud. C. Proszę o obecność wszystkich studentów (Regulamin Studiów, C§30), dr inż. arch. Hanna Michalak