20.04.2017r. w obiekcie Paradise Point Resort, w Kalifornii odbędzie się wystawa plastyczna dr inż. arch Karoliny Sobczyńskiej pt. LAVENDER NUPTIALS
Karolina Sobczyńska urodziła się 16.09.1973r. w Poznaniu. Jest architektem, projektantem i wykładowcą na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej, gdzie otrzymała stopień doktora. Przez wiele lat prowadziła pracownię projektową, obecnie poświęca więcej uwagi malarstwu. Tworzy w różnych technikach. Fascynuje ją lecznicze oddziaływanie kolorem. Prace wystawia w Polsce i za granicą, ostatnio w Nowym Jorku i Emiratach Arabskich.

“LAVENDER NUPTIALS” – THE DISPLAY OF PAINTINGS BY Karolina Sobczyńska, Ph.D in Architecture
Date: 20.04.2017
Address: Paradise Point Resort, San Diego

Karolina Sobczyńska, Ph.D in Architecture, was born in Poznan. She is an architect, designer and lecturer at the Faculty of Architecture of Poznan University of Technology, where she obtained a doctoral degree. She has designed such object as: houses, offices, banks, a church, a hotel, sports grounds as well as furniture, greenery designs and graphic projects. Her main interest is the Culture of the Far East. She uses natural medicine, and since her visit to Tibet she has been applying Tibetan techniques. She has been drawing and painting ever since. She uses various techniques, mainly oil on canvas. She is fascinated by healing effects of colours on human psyche, which is reflected in her abstract works and expressively painted landscapes. Her works are exibited in Poland and abroad, recently in New York and United Arab Emirates.