W nawiązaniu do dzisiejszego spotkania, udostępniamy wzór Karty zgłoszeniowej na warsztaty “ECO-VILLAGE” w Chinach:

Aplication form Eco Village 2017 – plik Word

Aplication form Eco Village 2017 – plik PDF

Termin dostarczenia karty z załącznikami: 21.04.2017r.