W imieniu kierownika Katedry Rysunku Malarstwa Rzeźby i Sztuk Wizualnych, prof. dr hab. sztuk plast. Andrzeja Macieja Łubowskiego,

w związku z planowaną zmianą funkcji pomieszczenia 23 a w budynku B, zwracam się z uprzejmą prośbą o zabranie pozostawionych  prac, materiałów, prac dyplomowych znajdujących się w pomieszczeniu.

Ostateczny termin – 24 marca 20117 r.

Z poważaniem
dr hab. inż. arch. Katarzyna Słuchocka