Uprzejmie informujemy, że rolę pełnomocnika ds. studentów niepełnosprawnych na Wydziale Architektury pełni Prodziekan ds. studenckich pani dr hab. Hanna Grzeszczuk-Brendel.