Szanowni Studenci,
zachęcamy do wypełnienia ankiety dotyczącej oczekiwań wobec strony internetowej Naszego Wydziału.
Ankieta znajduje się w katalogu głównym Wydziału Architektury (WA) na platformie Moodle PP.
Z góry dziękujemy!

Dear Studets,
we would be pleased to receive your feedback regarding our Faculty website.
Questionnaire is availble in main directory for Faculty of Architecture (FA) on PUT Moodle platform.
Thank you very much in advance for your help.

http://moodle.put.poznan.pl/course/index.php?categoryid=35