Uprzejmie informujemy, że wszelkie niezbędne informacje oraz formularze zgłoszeniowe na absolutorium dostępne są na stronie absolutorium.put.poznan.pl.